Saturday, May 2, 2009

MENCARI BAHAGIA

Ku cari Bahagia Abadi....

Dimana?

Disisi tuhan....
Firman Allah, maksudnya: ' Ditempat yang sungguh bahagia, disisi tuhan
Yang Menguasai segala-sagalanya, lagi Yang Berkuasa melakukan
sekehendak-Nya" (Surah al-Qamar 54:55)

Bagaimana?

Dengan mengutamakan akhirat....

Firman Allah, maksudnya: " Mereka itulah orang-orang yang membeli
(Mengutamakan) kehidupan dunia (dan kesenangannya) dengan
(meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan
dalam kehidupan) akhirat: maka tidak akan diringakan azab seksa
mereka (pada hari kiamat) dan mereka pula tidak akan diberikan
pertolongan ." (Surah al-Baqarah:86)


Dengan sabar dan takwa

Firman Allah, maksudnya: 'Oleh itu bersabarlah, sesungguhnya kesudahan
yang baik (yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat
bagi orang-orang yang bertakwa." (Surah Hud:49)


Untuk SIAPA?

Yang beriman dan beramal soleh...

Firman Allah , maksudnya : " Orang yang beriman dan beramal soleh, beroleh
kebahagiaan yang amat menggembirakan dan tempat kembali yang sebaik-baiknya.
(Surah al-ra'd 13:29)


Yang beroleh hidayah.....

Firman Allah, maksudnya: " Dan sesiapa yang diberi hidayat petunjuk oleh
oleh Allah maka dialah yang sebenar-benarnya berjaya mencapai kebahagiaan."
(Surah al-israk 17:97)
No comments: